eye4Sport

Beter inzicht, betere resultaten

Top hockey vereist intense concentratie en constant bewustzijn van wat er rond de speler gebeurt. Een kortstondig verlies in focus maakt het verschil tussen balverlies en bezit. Hockey is een sport van snel wisselende acties (turn-overs) en verplaatsing van zowel bal als spelers. Hoog ontwikkelde dynamische gezichtsscherpte is net zo belangrijk als goede statische gezichtsscherpte.

Top-Tennis vereist goed ontwikkelde accommoderende (focus) vaardigheden, omdat zowel de bal en de tegenstander in constante, snelle beweging zijn. Snelle nauwkeurige en gecontroleerde oogbewegingen zijn nodig om speler en balveranderingen in relatie tot het net, baan enz. te kunnen analyseren.

Eye4Sport High Performance SportsVision programma wordt steeds vaker een integraal onderdeel van een totaal sport trainingsprogramma. De visuele eisen van een golfspeler zijn vergelijkbaar zijn met die van andere individuele en teamsporten; Door trainen van de visuele vaardigheden, concentratie en visualisatie zal de performance van de golfer aanzienlijk verbeteren. Voor golfers is het belangrijk om de afstanden goed in te kunnen schatten.

(Top)voetbal vereist intense concentratie en constant bewustzijn van wat er rond de speler gebeurt. Een kortstondig verlies in focus maakt het verschil tussen balverlies en bezit. Voetbal is een sport van snel wisselende acties en verplaatsing van zowel bal als spelers, dus hoog ontwikkelde oog/voet coördinatie, dynamische gezichtsscherpte en multitasking (split vision) zijn net zo belangrijk als goede statische gezichtsscherpte.

Racen is een van de snelste dynamische sporten waarbij de coureur in constante, snelle beweging zijn, en moeten presteren onder onder hoge mentale en fysieke stress. Een goede werking van de visuele en cognitieve vaardigheden zoals goed ontwikkelde accommoderende (focus) vaardigheden, zijn daarbij onmisbaar. Multitasking en splitvision technieken, waarbij zowel de informatie op het stuur en van de omgeving (baan en overig verkeer) zijn eveneens van cruciaal belang.

Keepen vereist intense concentratie, continue alertheid en bewustzijn van wat er rond het doel gebeurt. Een kortstondig verlies in focus maakt het verschil tussen het houden van de bal of doelpunt. Hoog ontwikkelde cognitieve vaardigheden en dynamische gezichtsscherpte, naast een goede oog/lichaamscoördinatie zijn basisvoorwaarden om te kunnen excelleren als keeper. Keepers hebben te maken met snel wisselende acties en verplaatsingen van zowel bal als spelers. Het is daarom niet voor niets dat steeds meer keepers kiezen voor ons eye4goalies programma als additionele training.

Ik zie alles, is dat niet genoeg?

Het meten van iemands centrale gezichtsscherpte vertegenwoordigt slechts een klein gedeelte van de visuele vaardigheden. Een meting van de gezichtsscherpte is statisch terwijl het sporten dynamisch is. Aspecten zoals contrastgevoeligheid, dieptezien, focussen, oogdominantie en oog-handcoördinatie zijn zeker zo belangrijk. Bij een eye4Vision onderzoek worden deze vaardigheden uitvoerig onderzocht. Werkt visuele training voor mij? Aan hand van het eye4Vision-profiel, wordt er door ZIEN een individueel eye4Vision trainingsprogramma uitgewerkt. Onderzoek, van de United States Air Force Academy, heeft meermaals aangetoond dat de sportprestaties na eye4Vision training met minimaal 24% verbetert zijn in vergelijk met sporters die geen training ondergaan hebben. Moet ik blijven trainen? Het eye4Vision programma van ZIEN is zodanig opgebouwd dat de verworven vaardigheden volledig geautomatiseerd worden. Door in de dagelijkse sport training een of twee oefeningen in te passen blijven deze vaardigheden gehandhaafd.

eye4Sport: If winning is your goal!

 

Het meten van iemands centrale gezichtsscherpte vertegenwoordigt slechts een klein gedeelte van de benodigde visuele vaardigheden. Een meting van de gezichtsscherpte is statisch terwijl het sporten dynamisch is. Aspecten zoals contrastgevoeligheid, dieptezien, focussen, oogdominantie en oog-handcoördinatie zijn zeker zo belangrijk. Bij een eye4sport onderzoek worden deze vaardigheden uitvoerig onderzocht.

Werkt sportsvision of visuele training voor mij?

Aan hand van het eye4Sport-profiel, wordt er door ZIEN een individueel eye4Vision trainingsprogramma uitgewerkt. Diverse onderzoeken[1],[2] hebben aangetoond dat de sportprestaties na visuele en cognitieve training significant verbeteren in vergelijk met sporters die geen training ondergaan hebben.

Moet ik blijven trainen?

Het eye4Vision programma is zodanig opgebouwd dat de verworven vaardigheden volledig geautomatiseerd worden. Door in de dagelijkse sport training een of twee oefeningen in te passen blijven deze vaardigheden gehandhaafd.

Wat is Sports Vision?

eye4Sport geeft de sporter en coach/trainer volledig inzicht in de visuele en cognitieve vaardigheden. Het eye4sport sportsvision programma heeft zich volledig gespecialiseerd op dit gebied van de optometrie en is uniek op het gebied van visuele en cognitieve sporttraining.

Door onze unieke aanpak worden diepte- en snelheidsperceptie, reactie- en concentratievermogen, focus, oog- hand coördinatie en het perifere bewustzijn aantoonbaar verbetert. Daarnaast worden de cognitieve vaardigheden, focus en het vasthouden van overzicht onder hoge stress (wedstrijdsituaties), door onze methode significant verbetert.

eye4Sport maakt ook van de goede sporter, een nog betere sporter. Niet voor niets dat topsporters deze werkwijze tot vast onderdeel van hun voorbereiding rekenen.

Scheidsrechters en andere officials

Scherpte en spelinzicht zijn niet alleen voor de (top)sporter van belang. Ook scheidsrechters en andere officials hebben baat bij een verbeterde cognitieve perceptie en scherper spelinzicht. De scheidsrechters en andere wedstrijdofficials kunnen met de werkwijze actief er hun capaciteiten verbeteren.

Prestaties bestaan voor 90% uit ZIEN

De prestaties van een sporter zijn voor meer dan negentig procent afhankelijk zijn van de visuele performance. SportsVision training geeft een aantoonbare prestatieverbetering van 24%. (bron: United States Air Force Academy). Eye4Sport richt zich op onderzoek, evaluatie en training van het visuele systeem om de sportprestatie maximaal te verbeteren.

Persoonlijke en individuele aanpak:

Het eye4Sport High Performance SportsVision (HPSV) programma is een individueel trainingsprogramma uitgewerkt door SportsVision en performance optometrist Richard L.M. Hoctin Boes.

Dit programma is het resultaat van jarenlange ervaring met SportsVision coaching en training van sporters in diverse sportdisciplines, zoals racing, tennis, hockey (goalies), golf, korfbal en schermen. Het is het enige programma in zijn soort. Onze HPSV biedt een scala aan oefeningen en is geschikt voor alle sporters, of je nu aan topsport of aan recreatiesport doet. Na het voltooien van het eye4Sport High Performance SportsVision Programma beschikt de sporter over betere specifieke ZIEN factoren.

 

Specifieke ZIEN factoren

Sport Specifieke Programma’s

Top sportprestaties kunnen niet worden bereikt zonder visuele topprestaties. Deze essentiële functies moeten niet aan het toeval worden overgelaten. Er komt steeds meer evidence based onderzoek (*) waarbij de relatie tussen de visuele vaardigheden en de mate van cognitief presteren aangetoond is. Ook de overdracht van deze sensorische waarden is onomstotelijk vastgesteld:

Training van specifiek sport gerelateerde visuele en cognitieve vaardigheden verbeteren de prestatie bij de sport. Verschil in type sport: Vanuit de sensorische invalshoek kan het sporten verdeel worden in 2 groepen, waarbij er onderscheid gemaakt wordt in statische en dynamische sporten. Dit onderscheid is belangrijk omdat dit ook andere eisen aan het sensorische systeem gesteld worden. Ons eye4sport programma houdt hier rekening mee.

 

 • Visueel Dynamisch zoals bijv. voetbal, hockey, tennis e.d.
 • Visueel Statisch zoals bijv. golf, (boog)schieten e.d.

ZIEN High Performance SportsVision Het geheim van de winnaars!

 

ZIEN High Performance SportsVision Training geeft bij vrijwel elke sport een verbetering. Welke sport dan ook. Vele sporters kunnen profiteren van ons eye4Sport High Performance SportsVision programma. Als u uw sport niet vermeld ziet, neem contact met ons op!

Top-Tennis vereist goed ontwikkelde accommoderende (focus) vaardigheden, omdat zowel de bal en de tegenstander in constante, snelle beweging zijn. Snelle nauwkeurige en gecontroleerde oogbewegingen zijn nodig om speler en balveranderingen in relatie tot het net, baan enz. te kunnen analyseren

Essentiële Skills

Focus en tracking Oog-hand coördinatie
Timing Perifeer zien en bewustzijn
Anticipatie Visuele reactiesnelheid
Concentratie

Herkenning van visuele problemen

Maken van te veel onnodige fouten in hoge druk situaties. Problemen met concentratie, met name onder stress. Te traag reageren. Moeite met inschatten van de afstand, snelheid, de richting of baan van de bal. Niet het centrum van de racket raken. Moeite met de smash-timing Slechte oog-hand coördinatie. Groot verschil tussen forehand en backhand. Snelle vermoeidheid en/of hoofdpijn.

Racen is een van de snelste dynamische sporten waarbij de coureur in constante, snelle beweging zijn, en moeten presteren onder onder hoge mentale en fysieke stress. Een goede werking van de visuele en cognitieve vaardigheden zoals goed ontwikkelde accommoderende (focus) vaardigheden, zijn daarbij onmisbaar. Multitasking en splitvision technieken, waarbij zowel de informatie op het stuur en van de omgeving (baan en overig verkeer) zijn eveneens van cruciaal belang.

Essentiële Skills

 

Focus en tracking Oog-hand coördinatie
Timing Perifeer zien en bewustzijn
Anticipatie Visuele reactiesnelheid
Concentratie Splitvision

Top hockey vereist intense concentratie en constant bewustzijn van wat er rond de speler gebeurt. Een kortstondig verlies in focus maakt het verschil tussen balverlies en bezit. Hockey is een sport van snel wisselende acties (turn-overs) en verplaatsing van zowel bal als spelers. Hoog ontwikkelde dynamische gezichtsscherpte is net zo belangrijk als goede statische gezichtsscherpte.

Essentiële Skills

Focus en tracking Oog-hand coördinatie
Timing Perifeer zien en bewustzijn
Concentratie Visuele reactiesnelheid

Verbeterpunten bij hockey

Als u zich herkent in een (of meer) van de volgende situaties, kan het eye4Sport high performance sportsvision programma u helpen: Onnauwkeurige passing, vaak missen bij doelpoging;  Moeilijkheden bij inschatten van afstanden.  Inconsistente prestaties tijdens de wedstrijd of training  Verlies van focus (concentratie), met name onder wedstrijddruk;  Moeilijkheden met positiebepaling van bal en spelers; Moeilijkheden met multitasking zoals splitvision.

Eye4Sport High Performance SportsVision programma wordt steeds vaker een integraal onderdeel van een totaal sport trainingsprogramma. De visuele eisen van een golfspeler zijn vergelijkbaar zijn met die van andere individuele en teamsporten; Door trainen van de visuele vaardigheden, concentratie en visualisatie zal de performance van de golfer aanzienlijk verbeteren. Voor golfers is het belangrijk om de afstanden goed in te kunnen schatten. Als hij deze niet goed inschat zal de bal te kort, te ver of teveel naar links of rechts geslagen worden. Bij het slaan van de bal is het belangrijk om het dominante oog naar voren gericht te hebben. Bij focus met het niet dominante oog zal er een inschattingsfout gemaakt worden. Bij het putten is het van belang om naast een juiste inschatting van afstanden, het hoofd stil te houden en de focus lang vast te kunnen houden: Quiet Eye Essential Skills

Diepte perceptie Oogdominantie
Oog-hand-lichaamscoördinatie Visualisatie
Focus Concentratie
Fixatie Perifere gewaarwording

Typische symptomen die kunnen duiden op verminderde visuele vaardigheden; Moeite met inschatten van afstanden; Moeite met het ‘lezen’ van de green; Moeite om focus vast te houden en/of het volgen van de “vlucht” van de bal; Slechte oog-hand coördinatie en wisselende prestaties.

(Top)voetbal vereist intense concentratie en constant bewustzijn van wat er rond de speler gebeurt. Een kortstondig verlies in focus maakt het verschil tussen balverlies en bezit. Voetbal is een sport van snel wisselende acties en verplaatsing van zowel bal als spelers, dus hoog ontwikkelde oog/voet coördinatie, dynamische gezichtsscherpte en multitasking (split vision) zijn net zo belangrijk als goede statische gezichtsscherpte.

Essentiële Skills

Focus en tracking Oog-voet coördinatie
Timing Perifeer zien en bewustzijn
Anticipatie Visuele reactiesnelheid
Splitvision Visualisatie

Als u zich herkent in een (of meer) van de volgende situaties, kan ons eye4Sport high performance sportsvision programma u helpen.

Herkenning van visuele problemen: Moeite met inschatten van afstanden; Wisselende consistentie gedurende de wedstrijd en/of seizoen; Moeite met concentratie, met name onder (wedstrijd)druk; Moeite met inschatten van de balpositie in relatie tot andere spelers; Moeite met spelen van een juiste pass in snelle wedstrijdsituaties; Moeite met volgen van de bal over lange afstanden; Moeite met de snelheid van omschakelen; Spelvertragend spelen. · Problemen met multi-tasking; Moet stoppen om te kunnen spelen/passen.

Eye4Goalies is een specialisatie van eye4Sport en is volledig gericht op keepers.

Keepen vereist intense concentratie, continue alertheid en bewustzijn van wat er rond het doel gebeurt. Een kortstondig verlies in focus maakt het verschil tussen het houden van de bal of doelpunt. Hoog ontwikkelde cognitieve vaardigheden en dynamische gezichtsscherpte, naast een goede oog/lichaamscoördinatie zijn basisvoorwaarden om te kunnen excelleren als keeper. Keepers hebben te maken met snel wisselende acties en verplaatsingen van zowel bal als spelers. Het is daarom niet voor niets dat steeds meer keepers kiezen voor ons eye4goalies programma als additionele training. Een leuke bijkomstigheid is dat zij hier, in het dagelijkse leven en met name bij het aanleren van nieuwe dingen, direct profijt van hebben. Keepen is een aparte tak van sport en veel basistechnieken zie je terug in de verschillende sporten.

Essentiële Skills:

 

 • Focus en tracking Oog-hand- lichaams
 • coördinatie
 • Timing
 • Perifeer zien en bewustzijn
 • Concentratie Visuele en Motorische
 • reactiesnelheid

 

Verbeterpunten bij Keepen

Het eye4Sport high performance sportsvision programma kan u helpen als u zich herkent in een (of meer) van de volgende situaties:

Vaak missen van de bal; het idee net te laat te zijn; Moeite bij inschatten van afstanden. Verlies van focus (concentratie), met name onder wedstrijddruk; Moeite met positiebepaling van bal en spelers; Moeite met multitasking zoals overzicht houden. Moeite met een specifieke hoek en/of kant van het doel.

De 10 meest relevante visuele vaardigheden worden overzichtelijk weergegeven in een persoonlijk eye4Goalies-profiel. Ook wordt er een vergelijk gemaakt hoe de prestatie zich verhoud tot overige keepers in dezelfde leeftijd en spelend in dezelfde klasse.

Aan hand van het profiel zal in samenspraak met de trainer/coach een totaalplan gemaakt worden waarbij de trainingen (praktijk en veld) op elkaar zijn afgestemd. De 10 visuele en sensorische vaardigheden zijn:

 • Gezichtsscherpteeye4vision-profiel
 • Algemene visuele vaardigheden
 • Oogvolgbeweging
 • Perifeer zien
 • Contrastgevoeligheid
 • Diepte zien
 • Oog-hand/lichaam coördinatie
 • Visuele en Motorische Reactiesnelheid
 • Geheugen en visualisatie (“lezen” spel/tactiek en tegenstander)
 • Cognitieve verwerkingssnelheid

 

 

ZIEN SportsVision optometristen en personeel zijn gespecialiseerd in SportsVision Performance en werken nauw samen met diverse sportbonden, trainers en coaches. Elke sporter ontvangt, na evaluatie van de SV Screening, een persoonlijk EYE-SPORT profiel.

Adresgegevens en contactformulier

eye4Vision
Schoutstraat 16
2981 EZ Ridderkerk
T: 0180 425 639
www.eyeforvision.nl
info@eyeforvision.nl

Richard L.M. Hoctin Boes

Richard L.M. Hoctin Boes

Performance Optometrist

2 + 6 =

[1] Perceptual-Cognitive training of Athletes, Jocelyn Faubert, Lee Sitebottom; Journal of Sport Psychology, 2012,6,85-202;
[2] 3D- multiple object tracking training task improves passing decision-making accuracy in soccerplayers, Thomas Romcas, Antoine Guldner, Jocelyn Faubert; Psychology of Sport and Exercise.