eye4 Traject

Onderzoek, vakmanschap en ervaring in ZIEN 2.0

HET eye4Vision TRAJECT

Screening

 

Eye4Vision is een onderdeel van ZIEN eye4 Optometrisch Centrum en is gespecialiseerd in het screenen, profileren en trainen van de visuele en cognitieve vaardigheden.

Binnen eye4Vision onderscheiden wij een 4-tal doelgroepen: Sport, leer en werk gerelateerd (Burn-out, kinderen met lees en leerproblemen), tactical en mensen met cognitief neurologische aandoeningen (TIA, Hersenschudding, ADHD, enz.). Wij werken met de nieuwste wetenschappelijk onderbouwde technologieën, zoals, NeuroTracker, Dynavision D2, NIKE SPARQ brillen en diverse speciale computerprogramma’s ter verbetering van de visuele, cognitieve en sensorische vaardigheden. Daarnaast werken we onder meer samen met de VU Amsterdam, faculteit Human Movement en de University of Montreal. De basis van eyeforVision is een uitgebreid visueel functie onderzoek. Bij deze visuele en cognitieve prestatiemeting worden alle belangrijke aspecten van het zien onderzocht. Bij dit onderzoek moet men denken aan screening, evaluatie en plan van aanpak ter verbetering en kent een onderverdeling in visuele, cognitieve en sensorische vaardigheden

De 10 meest relevante visuele vaardigheden worden nauwkeurig in kaart gebracht in een persoonlijk eyeforVision-profiel. Deze 10 visuele en sensorische vaardigheden zijn:

 

  • Visus
  • Dieptezien
  • Contrastgevoeligheid
  • Bandbreedte
  • Dynamische gezichtsscherpte
  • Oog-hand/lichaam coördinatie
  • Beeldverwerking
  • Reactiesnelheid
  • Oogvolgbewegingen
  • Perifeer zien

Analyse

 

Onze analyse vergelijkt de positie en het concurrentieniveau van elke beoordeling binnen een grote sportdatabase om sterktes en kansen voor verbetering te achterhalen.

Hoe krijg je de vergelijking met de concurrentie?

Elk van de 10 evaluaties worden uitgezet in een radardiagram binnen een procentuele rang voor de peer-bevolking. Hoe groter het aantal en de grootte van het gedeelte, hoe beter de prestatie.

Op basis van onze beoordeling en analyse, biedt eye4Vision een verbeterplan.

Verbetering

 

De algoritme-analyse biedt vervolgens een aangepaste verbeterplan. Eye4Vision biedt de tools ontworpen om visuele, cognitieve en sensorische prestaties te verbeteren

Deze analyse is van cruciaal belang om te bepalen hoe de sporter op efficiënte wijze zijn prestaties kan verbeteren. De eye4Vision Optometristen van ZIEN gebruiken deze gegevens, samen met alle overige informatie uit het eye4Vision onderzoek, om een individueel trainingsprogramma voor elk individu samen te stellen.

Training

 

Na evaluatie zal de optometrist een aangepast visueel begeleidingsprogramma opstellen om de prestaties in het betreffende aandachtsgebied (sport, werk, gezondheid, leren of bijzondere beroepen) te verbeteren, ongeacht of het hier gaat om een professionele of recreatieve insteek. ZIEN eye4Vision werkt met behulp van de nieuwste technologieën op het gebied van vision training. Dit programma is modulair opgebouwd, zodat iedereen in zijn eigen tempo ermee kan werken. De visuele trainingen bevatten verschillende visuele en fysieke oefeningen en worden individueel samengesteld. De trainingen worden door speciaal hiervoor opgeleide eye4Vision trainers gegeven en zijn gericht op verbetering van alle voor de persoon belangrijke aspecten van het zien.

Programma

 

Het ZIEN HPST programma is opgebouwd uit 2 delen:

Basis-programma
Gericht op het verbeteren van de visuele “hardware” via een verscheidenheid aan oefeningen, die ervoor zorgen dat de verwerkingssnelheid en functie verbeteren.

Master-programma
Gericht op verdieping en het verbeteren van de visuele “software”. Deze master heeft tot doel het verbeteren van het vermogen om te presteren onder maximale werk, leer, wedstrijd- en tijdsdruk. Verder de visuele vaardigheden en bewustwording (perceptie en cognitieve reactie) van het individu maximaal te verbeteren. Daarnaast zal de concentratie en mentale focus verbeteren.

Beide trainingsprogramma’s hebben een logische opbouw, waarbij veel aandacht besteed wordt aan de integratie van de reeds aanwezige (verworven) vaardigheden.

Ons uiteindelijke doel is om u op een superieure manier te laten presteren, van aanvang tot het einde van de taak of wedstrijd.

 

De ontwikkeling van het zien

De ZIEN HPST-piramide

Dit model toont alle visuele vaardigheden die vereist zijn om visuele prestaties te maximaliseren. Deze piramide toont de relatie aan tussen de visuele vaardigheden: de basisfuncties moeten worden ontwikkeld en gemaximaliseerd voordat de volgende stap gemaakt kan worden.

ZIEN SportsVision Centrum optimaliseert de visuele “hardware” (basis) en de “software” (master).

Toepassingsspecifieke programma’s

 

Topprestaties in het algemeen kunnen niet worden bereikt zonder visuele topprestaties. Training van specifiek werk-, leer-, of sportgerelateerde visuele aspecten verbeteren de prestatie. Deze essentiële functies moeten niet aan het toeval worden overgelaten.

Recent onderzoek door het Human Performance Lab van de US Air Force Academy heeft aangetoond dat een sporter, die een sports-trainingsprogramma doorlopen heeft, significant beter presteert.

If two similary-trained athletes meet in competition and one has a better trained visual system, the athlete with the enhanced visual system will perform better.

Human Performance Lab

US Air Force Academy

Adresgegevens en contactformulier

eye4Vision
Schoutstraat 16
2981 EZ Ridderkerk
T: 0180 425 639
www.eyeforvision.nl
info@eyeforvision.nl

Richard L.M. Hoctin Boes

Richard L.M. Hoctin Boes

Performance Optometrist

10 + 5 =